Plačila

Plačilo je možno z elektronskim nakazilom, na banki, na pošti ali na katerem koli plačilnem mestu s podatki s položnice, ki je priložena naročilu.

Da, račune izdajamo za fizične osebe, prosimo, da tovrstno potrebo prijavite našemu svetovalcu na telefonsko številko Službe za pomoč strankam 01 777 47 74.

Številko prodajnega dokumenta Natural Pharmaceuticals lahko najdete na plačilnem nalogu . Če se odločite za bančno nakazilo, ne pozabite vpisati številko prodajnega dokumenta v naslov nakazila. Prepričajte se, da so podatki o prenosu pravilno vneseni. Potrebni podatki so navedeni v plačilnem obrazcu.

Account number for payment – Številka prodajnega dokumenta
Value/amount – Znesek
Title of the transfer – Referenčna številka

Spodaj najdete podroben opis plačila:

Seveda, kadar koli lahko plačate celoten preostali znesek svojega naročila.

To plačilo, tako kot vsa druga plačila, lahko izvedete z bančnim nakazilom s številko prodajnega dokumenta, navedeno na položnici.

V naslovu nakazila navedite številko prodajnega dokumenta. Prosimo, da vnesete celotno preostalo vrednost naročila, ki jo želite plačati, namesto zneska posameznega obroka kot prenosne vrednosti.

Enkratno plačilo vam prihrani čas, saj ne stojite v vrsti na pošti. Ko je plačilo opravljeno, vam ni treba vsak mesec razmišljati o mesečnih plačilih.

Poleg tega skupaj z nami skrbite za okolje, saj ne boste prejemali drugih papirnatih obrazcev za plačilo.

Pravilno opravljeno nakazilo je v našem sistemu vidno v 2–3 delovnih dneh.

Ko govorimo o pravilno izvedenem nakazilu, mislimo na nakazilo z izpolnjeno celotno številko prodajnega dokumenta, zneskom in nazivom nakazila v skladu z opisom na položnici.

Če ste plačilo opravili z napačnim prodajnim dokumentom ali v naslovu nakazila niste navedli številke prodajnega dokumenta, je bilo vaše plačilo morda knjiženo na napačno naročilo. Posledica te situacije je preplačilo pri enem naročilu in zamuda plačila pri drugem. Za razjasnitev okoliščin se obrnite na našo Službo za pomoč strankam po telefonu 01 777 47 74 ali po elektronski pošti: info@omegamarine.si.

Prosimo, kontaktirajte našo Službo za pomoč strankam po telefonu 01 777 47 74 ali po elektronski pošti: info@omegamarine.si.

Podrobnejše informacije vam bo posredoval naš svetovalec v Službi za pomoč strankam, kontaktirajte nas po telefonu 01 777 47 74 ali po elektronski pošti na: info@omegamarine.si.

Prosimo, kontaktirajte nas po pošti: Natural Pharmaceuticals – Služba za pomoč strankam, Naslov: P.P. 44, 1001 Ljubljana, Slovenija, ali po elektronski pošti: info@omegamarine.si